A&H Taksipalvelut Oy asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisteriä ylläpitää:

A&H Taksipalvelut Oy

PL 43

01451 VANTAA

Y-tunnus 1498378-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Anita Kouvalainen

puhelin virka-aikoina: 0985533500

email: info@taksipalvelut.com

2. Rekisterin tiedot

Asiakasrekisteriin kerättäviä tietoja ovat:

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättyjä tietoja käytetään tilausten järjestelyyn sekä asiakassuhteen hoitamiseen

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan joko asiakkaalta suoraan tai muulta tilaajalta, kuten kaupungilta.

5. Tietojen käsitteleminen

Rekisterissä olevia tietoja käsittelee vain palvelun tuottamisen kannalta välttämättömät henkilöt.

Kaikki tietoihin käsiksi pääsevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia.

6. Tietojen säilyttäminen

Paperille tulostetut tiedot säilytetään lukituissa kaapeissa.

Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattu ja sitä käsitellään vain salatuilla työasemilla.

Poistamme tiedot rekisteristä, jos asiakas ei ole käyttänyt palveluitamme kertaakaan yhden vuoden aikana

Joitakin tietoja saatamme säilyttää pidempään, jos laki niin velvoittaa.

7. Tietojen luovuttaminen

Emme luovuta tietoja eteenpäin tahoille, joita emme tarvitse palvelun tuottamisessa.

8. Tietojen siirtäminen EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaillamme on oikeus: